หวยลาวพิเศษขึ้นมา เพื่อนำมาออกรางวัลชดเชยในช่วงที่งดการออกรางวัล ในปกติแล้ว หวยลาวจะทำการออกรางวัลในทุก ๆ สัปดาห์ คือ สัปดาห์ละ 2 วัน คือช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ่ดี ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย แต่เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 จึงทำให้ทาง รัฐบาลลาว ได้งดออกรางวัลถึง 7 งวดด้วยกัน ทางรัฐบาลลาวจึงได้จัดทำหวยลาวพิเศษขึ้นมา เพื่อชดเชย โดยจัดทำการออกรางวัลในทุกวันพุทธที่ 3 […]